[email protected] 0086-17317571902

ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ถูกระงับ

การทำงานที่ระดับความสูงสูงจำเป็นต้องใช้โซลูชันการเข้าถึงที่เชื่อถือได้มากที่สุด ระบบแพลตฟอร์ม SUCCESS ระดมช่วยให้การรักษาความปลอดภัยอยู่ในระดับสูงสุด แพลตฟอร์มที่ถูกระงับ, คานหลังคาอลูมิเนียมและรอกกันมีโอกาสเป็นประวัติการณ์และมากที่สุดของทุกระดับสูงสุดของการรักษาความปลอดภัย ดังนั้นคุณจึงทำงานไม่ห่วงและเต็มไปด้วยความมั่นใจ

ชิ้นส่วนอะไหล่ของเราที่ถูกระงับ ได้แก่ : กล่องควบคุมไฟฟ้า, รอกไฟฟ้า, ล็อคเพื่อความปลอดภัย ฯลฯ